Verkoopvoorwaarden

Om vergissingen te voorkomen

Leveringsvoorwaarden

Voor alle offertes en leveringen gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij kleine aantallen is mogelijk een meerprijs van toepassing.
 • Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
 • Prijzen zijn af kwekerij, exclusief BTW en fust.
 • Het aanbod en de prijzen zijn onder voorbehoud.
 • Leverbaar zolang de voorraad strekt, tussenverkoop voorbehouden.
 • Wij leveren nieuwe boxpallets. Indien men wil omruilen worden alleen nieuwe boxpallets geaccepteerd.
 • Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Transportkosten zijn voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Handelskwekerij J. van Rulo v.o.f. totdat deze zijn betaald.
 • Schriftelijke reclame binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen.
 • Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten en/of tussentijdse prijswijzigingen.
 • Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan het op de factuur vermelde bedrag.
 • Onvoorziene omstandigheden als misgewas, vorstschade en dergelijke, ontheffen ons van de leveringsplicht, ook al is de order bevestigd.
 • Verder gelden op al onze transacties de HBN 2008, gedeponeerd op 5 juni 2008 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 42/2008.